savijanje

Siguran partner u poslovanju sa nekretninama

Agencija Banja Nekretnine

Vrnjačka Banja


Stambeni objekat:

PRIZEMLJE - STAN A1 42,86 m2


stan 1 od 33
PRIZEMLJE - STAN A3 43,76 m2


stan 2 od 33
PRIZEMLJE - STAN A4 41,75 m2


stan 3 od 33
PRIZEMLJE - STAN A5 44,10 m2


stan 4 od 33
PRIZEMLJE - STAN A8 41,66 m2


stan 5 od 33
PRIZEMLJE - STAN A13 43,37 m2


stan 6 od 33
1. SPRAT - STAN A14 42,86 m2


stan 7 od 33
1. SPRAT - STAN A16 43,76 m2


stan 8 od 33
1. SPRAT - STAN A17 41,75 m2


stan 9 od 33
1. SPRAT - STAN A18 44,10 m2


stan 10 od 33
1. SPRAT - STAN A21 41,66 m2


stan 11 od 33
1. SPRAT - STAN A24 48,89 m2


stan 12 od 33
1. SPRAT - STAN A26 43,37 m2


stan 13 od 33
1. SPRAT - STAN A27 42,86 m2


stan 14 od 33
2. SPRAT - STAN A29 43,76 m2


stan 15 od 33
2. SPRAT - STAN A30 41,75 m2


stan 16 od 33
2. SPRAT - STAN A31 44,10 m2


stan 17 od 33
2. SPRAT - STAN A34 41,66 m2


stan 18 od 33
2. SPRAT - STAN A37 48,89 m2


stan 19 od 33
2. SPRAT - STAN A39 43,37 m2


stan 20 od 33
PRIZEMLJE - STAN B05 42,35 m2


stan 21 od 33
PRIZEMLJE - STAN B08 43,76 m2


stan 22 od 33
PRIZEMLJE - STAN B10 42,87 m2


stan 23 od 33
1. SPRAT - STAN B11 42,78 m2


stan 24 od 33
1. SPRAT - STAN B14 41,93 m2


stan 25 od 33
1. SPRAT - STAN B15 42,35 m2


stan 26 od 33
1. SPRAT - STAN B18 43,76 m2


stan 27 od 33
1. SPRAT - STAN B20 42,87 m2


stan 28 od 33
2. SPRAT - STAN B21 42,78 m2


stan 29 od 33
2. SPRAT - STAN B24 41,93 m2


stan 30 od 33
2. SPRAT - STAN B25 42,35 m2


stan 31 od 33
2. SPRAT - STAN B28 43,76 m2


stan 32 od 33
2. SPRAT - STAN B30 42,87 m2


stan 33 od 33

Copyright Banja Nekretnine